Mēs gribam, lai vairāk cilvēki izvēlās palikt.

Sadarbībā ar Veselības Ministriju, mentālās veselības
atbalsta organizācijām un jomas ekspertiem rīkosim
pasākumus, kur tiekas mūzika, lekcijas un diskusijas
 par psihisko veselību Latvijā. Arī 2020. gada
 jūlija vidū organizēsim labdarības festivālu Saukas
dabas parkā, kur cilvēki vienkopus varēs gan redzēt izcilus
mūziķus, gan tikties ar Latvijas vadošajām psihiskās
veselības atbalsta organizācijām. Visa peļņa tiks novirzīta
 organizāciju darbam un sabiedrības izpratnes veicināšanai
pašnāvību un mentālās veselības jautājumos

Mūsu misija: Samazināt pašnāvību riska izplatību
Latvijas populācijas vidū par  25%  līdz 2030. gadam un novērst
mentālās veselības problēmu parādīšanos,
izglītojot sabiedrību par to lielo nozīmi.