INFO

AR SAVU AUTO

 

Festivāls notiks Saukas Dabas parkā, blakus skaistajam Saukas ezeram. Ievadot Google Maps teritorijas nosaukumu "Bincāni", GPS jūs aizvedīs līdz pašai festivāla teritorijai

AR SAVU AUTO

 

Festivāls notiks Saukas Dabas parkā, blakus skaistajam Saukas ezeram. Ievadot Google Maps teritorijas nosaukumu "Bincāni", GPS jūs aizvedīs līdz pašai festivāla teritorijai.

AR AUTOBUSU NO RĪGAS

Ir iespēja nopirkt festivāla biļeti ar iekļautu maksu par autobusu no rīgas līdz festivāla norises vietai. Transfēra biļešu pārdošana tiks pārtraukta 5. jūlijā!

 

Transfērs Rīga - Festivāls - Rīga. Uz festivālu autobuss atiet no Shell degvielas uzpildes stacijas, Satekles iela 2, plkst. 11:00, 12. jūlijā. No festivāla plkst. 15:00, 14. jūlijā. 

Biļeti pērc šeit: https://www.ticketshop.lv/site/tickets/stand/2978

 

Maršrutam spied šeit!

Untitled-1.png
 

TELŠU PILSĒTIŅĀ

Biļešu cenā iekļauta apsargāta telšu pilsētiņa, aptuveni 100m attālumā no skatuves un ezera. Elektrība telšu pilsētiņā nebūs pieejama, bet festivāla teritorijā būs uzlādes stacijas. 

ĒDINĀŠANA

Festivāla teritorijā būs iespēja nopirkt siltu ēdienu, bezalkoholiskos un alkoholiskos dzērienus.

 

 

Par drošību festivālā gādās policija, profesionāla apsardze un brīvprātīgie. Pasākuma teritorijā būs arī mediķi.

 

MUMS VAJADZĒS TAVU PALĪDZĪBU

Ja vēlies būt daļa no komandas un palīdzēt radīt ko siltu un atmiņās paliekošu, vari palīdzēt mums ar 6 stundām sava laika un pretī saņemt bezmaksas ieeju festivālā, labi pavadītu laiku un jaunus draugus! Pieteikties vari ŠEIT

 

IEEJOT FESTIVĀLA TERITORIJĀ APMEKLĒTĀJS APLIECINA, KA IR IEPAZINIES UN APŅEMAS IEVĒROT ZEMĀK IZKLĀSTĪTOS SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS UN APMEKLĒTĀJU DROŠĪBAS NOTEIKUMUS VISĀ FESTIVĀLA NORISES LAIKĀ, KĀ ARĪ ATSAKĀS CELT JEBKĀDAS PRETENZIJAS PRET FESTIVĀLA ORGANIZATORIEM ŠO NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANAS REZULTĀTĀ RADUŠĀS KAITĒJUMA DĒĻ.

FESTIVĀLA NOTEIKUMI

 • FESTIVĀLA teritorijā un telšu pilsētiņā ir tiesības atrasties tikai personām, kuru rīcībā ir derīga FESTIVĀLA ieejas aproce, ja tie ievēro FESTIVĀLA noteikumus.

 • Līdz ar FESTIVĀLA biļešu iegādi apmeklētājs piekrīt, ka FESTIVĀLA norises laikā viņš var tikt fotografēts un filmēts un viņa attēls var tikt izmantots komerciālos un reklāmas nolūkos bez atlīdzības izmaksas vai autortiesību piemērošanas.

 • FESTIVĀLA norises vietā apmeklētāji var tikt pakļauti personas, personisko mantu un dokumentu pārbaudei.

 • FESTIVĀLĀ tiks izmantotas pastiprinātas skaņas iekārtas un spēcīgi gaismas efekti.

FESTIVĀLA BIĻETES UN APROCES

 • Lai iekļūtu un uzturētos FESTIVĀLA teritorijā, apmeklētājiem jābūt derīgai FESTIVĀLA aprocei. FESTIVĀLA ieejas aproci var saņemt pie ieejas FESTIVĀLA teritorijā, uzrādot derīgu FESTIVĀLA ieejas biļeti.

 • Katras biļetes kods ir unikāls, un tikai pirmais apmeklētājs ar oriģinālo svītru kodu uz biļetes tiks ielaists FESTIVĀLĀ.

 • Biļetes kopēšana un tālākpārdošana ir stingri aizliegta. Risku par biļetes orIģināla un dublikātu vienlaicīgu izmantošanu uzņemas pats pircējs. Organizators (Biedrība "Baltā 1593") neuzņemas atbildību par biļetes ļaunprātīgu izmantošanu.

 • Ja FESTIVĀLS notiek paredzētajā vietā un laikā, biļetes nemaina un atpakaļ nepieņem. Nepieciešamības gadījumā Organizators patur tiesības mainīt FESTIVĀLA programmu.

NOTEIKUMI FESTIVĀLA TERITORIJĀ

 • FESTIVĀLA apmeklētājiem ieeja FESTIVĀLA teritorijā iespējama laikā, kad teritorija ir atvērta apmeklētājiem.

 • FESTIVĀLA teritorijā atļauts piedalīties visos FESTIVĀLA pasākumos un koncertos, iekļūstot visās FESTIVĀLA zonās, kas pieejamas apmeklētājiem (izņemot speciālās zonas).

 • FESTIVĀLA apmeklētājiem atļauts ienest un izmantot neprofesionālās fotokameras (t.i., tādas, kurām nav maināmi objektīvi).

FESTIVĀLA teritorijā aizliegts:

 • lietot atklātu uguni (tai skaitā sveces, grilus, eļļas lampas, lāpas u.tml.);

 • lietot, pārdot un uzglabāt narkotiskās vielas;

 • ievest dzīvniekus;

 • veikt komercdarbību FESTIVĀLA teritorijā, iepriekš to rakstiski nesaskaņojot ar FESTIVĀLA organizatoriem;

 • veikt jebkādu preču vai pakalpojumu reklamēšanu, piedāvāšanu vai izplatīšanu, iepriekš to rakstiski nesaskaņojot ar FESTIVĀLA organizatoriem;

 • filmēt un veikt skaņu ierakstus, to iepriekš nesaskaņojot ar FESTIVĀLA organizatoriem;

 • FESTIVĀLA apmeklētājiem, kuri jaunāki par 18 gadiem, iegādāties alkoholu un cigaretes;

 • FESTIVĀLA apmeklētājiem, kuri jaunāki par 16 gadiem, laika posmā no 22:00 līdz 07:00 uzturēties FESTIVĀLA teritorijā bez vecāku vai likumīgu aizbildņu uzraudzības;

 • ar savu uzvedību apdraudēt citu apmeklētāju drošību un veselību;

 • diennakts tumšajā laikā peldēties.

FESTIVĀLA teritorijā aizliegts ienest:

 • profesionālo fototehniku (t.i., ar maināmiem objektīviem) un videotehniku, ja tā nav akreditēta atbilstoši FESTIVĀLA noteikumiem;

 • jebkāda veida lietussargus;

 • narkotikas;

 • alkoholiskus dzērienus, kā arī bezalkoholiskus dzērienus (izņemot ūdeni);

 • lielgabarīta priekšmetus;

 • citus priekšmetus, kas var apdraudēt citu apmeklētāju ērtības vai drošību (piemēram, ieročus, sprāgstvielas, nažus, gāzes baloniņus, stikla priekšmetus u.tml.).

 

FESTIVĀLA teritorijā atļauts ienest speciālo bērnu pārtiku pirms ieejas uzrādot to apsardzes darbiniekiem.

Neatļauto priekšmetu un produktu uzglabāšana ārpus FESTIVĀLA teritorijas pie apsardzes vai FESTIVĀLA organizatoriem nav paredzēta.

 

FESTIVĀLA organizatori neuzņemas atbildību par:

 • traumām, kuras apmeklētāji guvuši FESTIVĀLA laikā;

 • personīgo mantu bojājumiem, kā arī pazudušām vai nozagtām mantām – īpaši iesakām FESTIVĀLA teritorijā neienest un telšu pilsētiņā –neatstāt dārgas un neaizvietojamas lietas;

 • FESTIVĀLA teritorijā tirgoto ēdienu, dzērienu u.c. preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti – par to pilnu atbildību uzņemas pakalpojuma sniedzējs;

 • FESTIVĀLA organizatori neuzņemas atbildību par neizmantotām biļetēm, tās netiks kompensētas;

 • valsts iestāžu vai institūciju veiktajām darbībām FESTIVĀLA norises laikā un teritorijā.

 • FESTIVĀLA organizatoriem ir tiesības:

 • bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt FESTIVĀLA programmu un mākslinieku uzstāšanās laikus;

 • neielaist FESTIVĀLA teritorijā vai izraidīt no teritorijas apmeklētājus, kuru uzvedība varētu traucēt FESTIVĀLA norisei un/vai apdraudēt citu apmeklētāju drošību;

 • FESTIVĀLA organizatoriem ir tiesības atteikt pārdot alkoholiskus dzērienus personām, kuras atrodas alkoholisko vielu reibumā un var apdraudēt sevi vai citus FESTIVĀLA apmeklētājus.

 

FESTIVĀLA teritorijās esošiem cilvēkiem ir pienākums ievērot visus FESTIVĀLA organizatoru norādījumus un rīkojumus, kas saistīti ar FESTIVĀLA norisi un kārtības nodrošināšanu, arī tādus, kas nav minēti šajos noteikumos, bet ir darīti zināmi Festivāla norises laikā.

 

Ja netiek ievēroti FESTIVĀLA noteikumi vai jebkuri citi FESTIVĀLA organizatoru norādījumi un rīkojumi, Organizatoram ir tiesības cilvēku izraidīt no FESTIVĀLA teritorijas.

 

Transporta kustība FESTIVĀLA teritorijā ir atļauta tikai ar tam piemērotām auto caurlaidēm.

TELŠU PILSĒTIŅA

Telšu pilsētiņā var iekļūt tikai tie FESTIVĀLA apmeklētāji, kuri iegādājušies festivāla biļetes un kuriem ir derīga FESTIVĀLA aproce.

 

Lai iekļūtu un uzturētos telšu pilsētiņā, apmeklētājiem jābūt derīgai FESTIVĀLA ieejas aprocei.

Telšu pilsētiņas teritorijā aizliegts:

 • lietot atklātu uguni (tai skaitā sveces, grilus, eļļas lampas, lāpas u.tml.);

 • lietot narkotiskās vielas;

 • ievest telšu pilsētiņas teritorijā dzīvniekus;

 • veikt komercdarbību FESTIVĀLA teritorijā, iepriekš to rakstiski nesaskaņojot ar FESTIVĀLA organizatoriem;

 • veikt jebkādu preču vai pakalpojumu reklamēšanu, piedāvāšanu vai izplatīšanu, iepriekš to rakstiski nesaskaņojot ar FESTIVĀLA organizatoriem;

 • ar savu uzvedību apdraudēt citu FESTIVĀLA apmeklētāju drošību;

 • ievest jebkādus pārvietošanās līdzekļus;

 • bojāt citu apmeklētāju īpašumu.

OFICIĀLĀ AUTO STĀVVIETA

Maksa par autostāvvietas izmantošanu ir iekļauta festivāla biļetes cenā.

Autostāvvieta ir izveidota pļavā, tādēļ brauciet uzmanīgi, lai nesabojātu savu automašīnu! Automašīnas atļauts novietot tikai iezīmētajā teritorijā un, lai pārvietos uz/ no FESTIVĀLA teritorijas un uz/no telšu pilsētiņas, izmantojiet gājēju ceļus!

Autostāvvietā aizliegts uzsliet teltis. Telšu uzsliešanas gadījumā tiks piemērots sods EUR  75,00 (septiņdesmit pieci eiro un 0 centi) un uzceltās teltis konfiscētas. Organizatori neuzņemas atbildību par automašīnām un tajās atstātajām mantām.

 

AR MUMS VAR SAZINĀTIES:

 • Instagram - White Circle
 • Facebook - White Circle

@OgleFestival

/OgleFestival