Šie cilvēki un firmas mums palīdz uzlabot Latvijas mentālo veselību.

Kā arī milzīgs paldies

Reinim Beļūnam ar draugiem, Sanitai Lūsei, Jānim Osim, Pēterim Līcim, Andrim Tūmanim, Mārītei un Matīsam Kāršeniekiem, Jānim Butānam, Brūveru ģimenei, Laurai un Santai Sukarukām, Mairim Dzenim, Rūdolfam Šleiteram, Martai Fjodorovai un Ogle 2019 brīvprātīgo komandai, Kristapam Jermušam, Neretas, Viesītes un Jēkabpils novada domēm, Saukas Dabas parkam un Saukas pašvaldības darbiniekiem, SIA Ritenis, Viesu namam "Bincāni".